Mládež, to u nás znamená skupinku asi 15 kamarádů od 15 do 25 let. Spojuje nás to, že hledáme hluboký smysl života. Věříme, že ten smysl nám ukázal Ježíš Kristus, Boží Syn, a že nás učí vzájemné lásce a lásce k Pánu Bohu. A tak podstatnou součástí našich setkání jsou zamyšlení nad Biblí a naším každodenním životem, společné modlitby a písně. A protože večer bývá hlad, objeví se kromě pokrmu duchovního většinou i pokrm pro žaludek.

Máme společenství, kde se rodí přátelství, láska, legrace, radosti i starosti a samozřejmě všelijaké dobré i špatné nápady. Scházíme se spolu každou sobotu v 18:00 a zvaný je mezi nás každý, kdo má z jakéhokoli důvodu zájem. Na těchto stránkách budete nalézat informace o akcích, které společně podnikáme.