Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích (BJB Vikýřovice) je registrovaná církev u Ministerstva kultury, která v naší obci působí více něž 80 let. Dnes je téměř v každé evropské zemi Jednota baptistů a jsou sdruženy do společenství prostřednictvím Evropské baptistické federace. Světový svaz baptistů, utvořený roku 1905, spojuje nad 38 miliónů členů sborů baptistů ve více než 150 zemích celého světa.

Vikýřovický sbor vznikl z českých exulantů ze Zelova i Volyně (Ukrajna) kteří se v roce 1925, i potom po válce, vrátili do své vlasti. Momentálně má 73 členů, a okolo 30 dětí (ve věku do 16 let) a 12-15 mládežníků (ve věku 17- 25 let). Každým rokem konáme v naších prostorách vedle týdenních aktivit i speciální akce pro naše okolí jako: koncerty, satelitní přenosy, přednášky určené pro veřejnost, vánoční besídku (kulturní program dětí - hudba a pásma) a jiné.

Naše pravidelné nedělní bohoslužby jsou určeny veřejnosti s obsahem písní, hudbou a povzbuzujícím slovem pro každodenní život. Děti mají během nedělních bohoslužeb vlastní program s biblickým vyučováním. Naše obecenství chceme vytvářet jako rodinu, ve které je místo pro každého. Do našich shromáždění je každý srdečně zván!

 

Pravidelný program společných shromáždění v týdnu:

  • Neděle ráno - Bohoslužba v 9:30
  • Neděle večer - Studium Bible v 18:00
  • Pátek - dorost v 16:00
  • Sobota - mládež v 18:00